Odobren plan otplate duga Aluminija prema Elektroprivredi HZHB

16. септембар 2014. 16:42

40 0

Vlada Federacije BiH na današnjoj je sjednici dala suglasnost na Ugovor o izmirenju dospjelog duga između Elektroprivreda HZ HB i Aluminija d.d. Mostar.

Ugovorne strane suglasno su utvrdile da je na dan 31. srpnja ove godine nesporan dug Aluminija nešto manje od 121 millijun mraka. Više od pet milijuna maraka otpada samo na zatezne kamate. Cjelokupan dug, precizirano je Ugovorom, Aluminij će platiti u 48 mjesečnih obroka, što je utvrđeno posebnim planom otplate, koji je sastavni dio Ugovora.

Ugovorne strane suglasno su utvrdile da je na dan 31. srpnja ove godine nesporan dug Aluminija nešto manje od 121 millijun mraka. Više od pet milijuna maraka otpada samo na zatezne kamate.

-U slučaju da Aluminij ne uplati jedan obrok koji je dospio na naplatu po potpisu ovog Ugovora, cjelokupni dug dospijeva na naplatu, Ugovor će biti raskinut, te će biti obustavljena isporuka električne energije, priopćeno je nakon sjednice Vlade FBiH održane danas u Mostaru.

Ukoliko, pak, zbog opravdanih razloga ne bude uplaćen dospjeli obrok, Aluminij je obvezan pisanim putem obavijestiti EP HZ HB o razlozima kašnjenja. U slučaju da EP HZ HB taj razlog prihvati, Aluminij je obvezan dospjeli obrok uplatiti u roku od 15 dana od dana dospijeća.

-Ugovor između EP HZ HB i Aluminija stupa na snagu danom dobivanja pisanog ovlaštenja od Vlade FBiH i nadzornih odbora dviju mostarskih kompanija. Predstavnicima državnog kapitala u nadzornim odborima Aluminija i EP HZ HB Federalna vlada je naložila što bržu provedbu Odluke, navedeno je u priopćenju.

Ovime bi se trebala okončati neizvjesnost o budućnosti Aluminija, obzirom da je u više navrata u posljednjih godinu dana bilo najavljivano gašenje ćelija u ''hercegovačkom divu'' zbog problema kompanije s plaćanjem mjesečnih računa za struju.

Извор: dnevnik.ba

У категорију паге

Loading...