Inspektori ušli na stadione, uočene brojne nepravilnosti

01. април 2014. 14:44

142 0

Nakon obilaska stadiona, UEFA je konstatovala da niti jedan stadion nema teren za igru opremljen podzemnim sistemom grijanja, te da se taj nedostatak uzme u razmatranje u okviru narednih poboljšanja na stadionu.

Nakon obilaska stadiona, UEFA je konstatovala da niti jedan stadion nema teren za igru opremljen podzemnim sistemom grijanja, te da se taj nedostatak uzme u razmatranje u okviru narednih poboljšanja na stadionu.

Za stadion ''Asim Ferhatović - Hase'' UEFA je preporučila da sve polomljene stolice moraju biti zamjenjene novim i propisno numerisanim i da se objekti prve pomoći za publiku moraju organizovati i opremiti i moraju se postaviti oznake na svakom sektoru stadiona.

Takođe, tribinu za novinare je potrebno pokriti, a soba za press konferenciju mora biti odvojena od sudijske svlačionice. Ukoliko je potrebno, na stadionu se moraju obezbijediti dva TV studija.

Što se tiče stadiona ''Pecara'', delegacija UEFA-e je zapazila da je potrebno organizovati prostoriju za doping kontrolu i štandove za osvježenje gledalaca na svakom sektoru stadiona.

Sektor za gostujuće navijače mora biti opremljen namjenskim toaletima i štandovima za osvježenje. Potrebno je postaviti objekte prve pomoći za publiku i oznake na svakom sektoru stadiona.

‘'Gradski stadion'' u Mostaru ne može koristiti sektor sa stajaćim mjestima na utakmicama UEFA-inih klupskih takmičenja. Taj prostor mora biti zatvoren, uz propisan ljudski nadzor i mora biti nepristupačan za gledaoce, saopćili su UEFA-ini inspektori.

Stadionu nedostaje prostorija za doping kontrolu, štandovi za osvježenje gledalaca, objekti prve pomoći za publiku, tri propisno opremljene pozicije za TV/radio komentatore, a sistem stadionskih reflektora mora biti osiguran s neovisnim rezervnim strujnim napajanjem koji može obezbijediti najmanje dvije trećine ekvivalentne vrijednosti intenziteta svjetlosti.

Mostarski stadion mora opremiti sektor za gostujuće navijače namjenskim toaletima i štandovima za osvježenje. Ukoliko je potrebno, na stadionu se mora obezbijediti najmanje jedan TV studio.

Fudbalski trening centar NS/FS BiH u Zenici mora pozicionirati klupe za rezervne igrače najmanje pet metara od aut-linije. Na stadionu mora biti obezbijeđena potpuno opremljena i propisno označena namjenska soba za medicinski tretman igrača i zvaničnika utakmice.

Prostorija za doping kontrolu mora biti opremljena ormarima i frižiderom, a potrebno je obezbijediti štandove za osvježenje gledalaca, objekte prve pomoći za publiku i pozicije za TV/radio komentatore.

UEFA zaključuje da će stadioni ''Asim Ferhatović - Hase'' i ''Pecara'' biti ocijenjeni kao kategorija 3, a ''Gradski stadion'' i ''Fudbalski trening centar NS/FS BiH'' kao kategorija 2, pod uslovom da se sprovedu navedena poboljšanja, te da plan poboljšanja mora biti dostavljen UEFA Administraciji do 11. aprila 2014. godine.

Извор: cafe.ba

У категорију паге

Loading...