Inicijativa Demokratske fronte o ujedinjenju četiri stranke (SDP BiH, Naša stranka, Građanski savez te DF) nakon čega bi se formirala posve ova stranka 17. март 2018. 13:38